Thứ tư, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 36  
 
2 0 0 0 7 5
 
 
Hoạt động chuyên môn
KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Năm học 2011- 2012

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Năm học 2011- 2012

           

Năm học 2011- 2012 được xác định là: “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”;

Căn cứ kế hoạch năm học và điều kiện thưc tiễn của nhà trường;

            Trường THCS Tân Dân xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học năm học 2011- 2012 như sau:

A. Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động trong năm học một cách thiết thực và hiệu quả. Chỉ đạo đổi mới PPDH trên định hướng chủ đạo là " Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh" dạy sát đối tượng,dạy đến mọi đối tượng trong lớp.Mỗi giáo viên phải tự đổi mới trong PPDH và PP bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu. Không áp đặt máy móc các tài liệu giảng dạy. Tất cả các GV phải bám vào chuẩu kiến thức và kĩ năng các bài học cụ thể ,SGK dể thiết kế bài dạy theo tinh thần đổi mới PPDH phù hợp với từng đối tượng cụ thể và điều kiện của từng lớp để đạt hiệu quả giờ dạy cao..

B. Nhiệm vụ cụ thể:

            1. Chỉ tiêu:

            100% giáo viên thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh,dạy đến mọi đối tượng. Giáo viên là người hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tìm tòi, lĩnh hội kiến thức.

            2. Biện pháp thực hiện:

            a- Tổ chức học tập nhiệm vụ năm học, quán triệt tinh thần: " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trong tất cả các giáo viên.

            b- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức khác nhau: Thao giảng, báo cáo chuyên đề, dạy mẫu, hội thảo chuyên môn.

            Ngay đầu năm học,  chỉ đạo cho các tổ chuyên môn sinh hoạt với nội dung: Đề ra giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là làm thế nào để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dẫn lấy học sinh làm trung tâm. Thầy chỉ là người hướng dẫn học sinh tự tìm tòi ,phát hiện kiến thức, lĩnh hội kiến thức.Chú trọng phương pháp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu ngay trong mỗi tiết  học. 

            Các tổ chuyên môn chỉ đạo các lớp nghiên cứu kỹ các chương trình  ở tất cả các môn học từ đó tìm ra bài khó, phân loại các dạng bài ( Dạng bài mới, bài luyện tập ...) Từ đó tổ  trưởng chuyên môn cùng với phó hiệu trưởng có kế hoạch cụ thể cho việc dạy mẫu, thao giảng,... chọn giáo viên có năng lực chuyên môn để thực hiện các tiết dạy mẫu ở các khối lớp :

            Các tiết dạy mẫu , dạy thể nghiệm phải được GV trong tổ chuyên môn cùng với phó hiệu trưởng xây dựng một cách chu đáo,sát mục tiêu,sát đối tượng và bám chuẩn KT và KN. Phương pháp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu phải được thể hiện rõ trong tiết học.

            Mỗi tổ chuyên môn phải có kế hoạch cho từng tháng, kỳ với nội dung : dạy thể nghiệm môn  nào, khối nào, giáo viên nào, bài nào.

            Kế hoạch thao giảng đúc rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học phải được tiến hành thường xuyên nghiêm túc và có hiệu quả.

            100% GV tham gia rút kinh nghiệm về đổi mới PPDH va PP bồi dưỡng HSG,phụ đạo HS yếu kém.Tổ trưởng chuyên môn tạo điều kiện cho GV còn hạn chế về chuyên môn được thực tập nhiều hơn,được xây dựng góp ý nhiều hơn từ đó mà nâng cao năng lực chuyên môn.

            Mỗi giáo viên phải dạy được 2 tiết thực tập / năm với các môn khác nhau.

            - Lãnh đạo chuyên môn cũng như tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trước lúc dự giờ thực tập thao giảng hay hội thảo phải nghiên cứu kỹ nội dung bài; đặc biệt là phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học để dạy đến mọi đối tượng, bồi dưỡng HSG và phụ yếu như thế nào. Để khi xây dựng góp ý phải đưa ra được ý kiến của bản thân .

            - Tập trung vào các loại bài khó trong chương trình.

            - Cụ thể với các dạng bài đó thì nên vận dụng hình thức tổ chức dạy học nào hoạt động nhóm, làm việc cá nhân hay cả lớp; trò chơi học tập 

            - Tiết dạy thao giảng đã thực sự đổi mới phương pháp chưa? Giáo viên đã là người hướng dẫn giúp học sinh phát huy tính tích cực học tập  chưa? Mỗi học sinh trong lớp đã được thực hiện các hoạt động học tập  một cách tự giác chưa? ...

            - Tổ chức hoạt động nhóm có phù hợp, có hiệu quả không? Các học sinh trong nhóm hoạt động như thế nào? Nhóm trưởng điều hành ra sao có đúng quy trình của hoạt động nhóm không ? ...

            - Nếu tổ chức hoạt động học tập dưới dạng trò chơi thì : Có phù hợp , hiệu quả không ? Có đảm bảo được tính chất học mà chơi, chơi mà học không ?

            - Từ đó mà xây dựng góp ý cho đồng nghiệp một cách khách quan trung thực trong việc đổi mới phương pháp, thực hiện mục tiêu, hoạt động học của học sinh, thái độ của giáo viên không né tránh. Qua đó mà rút ra bài học cho bản thân cũng như cho tập thể giáo viên. Đồng thời nhân điển hình tốt và hạn chế, loại bỏ những tồn tại. Tổ chức cho giáo viên xem các tiết dạy minh hoạ, dạy mẫu ở băng hình. Sau khi xem phải được thảo luận trao đổi để thấy được cái hay của tiết dạy nhất là về phương pháp dạy học . Từ đó rút ra bài học cho bản thân,  học tập cái hay của tiết dạy cả về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thái độ v.v ....

            Ÿ Kế hoạch báo cáo chuyên đề,  thao giảng : Có kế hoạch riêng

            Hồ sơ thao giảng, chuyên đề : bài soạn, biên bản được lưu vào hồ sơ đổi mới phương pháp dạy học.

-Trong quá trình lên lớp thực hiện nhiệm vụ dạy học mỗi giáo viên trước khi lên lớp phải chuẩn bị kế hoạch bài dạy một cách chu đáo cụ thể. ở kế hoạch bài dạy phải thực hiện rõ 2 hoạt động : Hoạt động dạy và hoạt động học; Thể hiện rõ hình thức tổ chức dạy học hợp lý hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh. đảm bảo thầy là người hưỡng dẫn giúp đỡ học sinh, không làm thay, nói thay học sinh . Bằng những câu hỏi gợi mở giúp học sinh tự giác, tích cực nắm bắt bài học. Đảm bảo tất cả mọi học sinh đều được hoạt động học tập dưới nhiều hình thức khác nhau đảm bảo phát huy tính tích cực học tập của các em..

            Đặc biệt giáo viên phải biết giúp học sinh cách học, cách suy nghĩ. Bồi dưỡng tính tự học, tự lập  trong suy nghĩ, trong làm bài. Đồng thời phải tích cực tự học tự hoàn thiện mình trong việc đổi mới phương pháp dạy học. tích cực dự giờ học hỏi ở bạn, ở những đồng chí giáo viên có giờ dạy khá để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

            Mỗi giáo viên, tổ trưởng chuyên môn cũng như phụ trách chuyên môn phải xem việc đổi mới phương pháp dạy học là một việc làm thường xuyên và được thể hiện cụ thể ngay trong tất cả các khâu của cả quá trình dạy học ở trong tất cả các môn học. Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu được xem là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đích thực của một quá trình  thực hiện công việc dạy học. Vì vậy mỗi cá nhân giáo viên, tổ trưởng chuyên môn cần tạo ra một không khí thi đua sôi nổi, làm việc có hiệu quả thực sự , với những thành tích cụ thể thiết thực. Quan điểm lấy xây là chủ yếu tránh hình thức phô trương, báo cáo thiếu trung thực, thành tích ảo và tránh tình trạng ngược lại là thủ tiêu ý chí phấn đấu.

            c-Thực hiện tốt công tác kiểm tra.

            - Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy định: Thường xuyên định kỳ ở tất cả các môn học.

            - Đánh giá khi kiểm tra phải nghiêm túc khách quan vô tư để giáo viên thấy được năng lực thực sự của mình từ đó mà có ý thức phấn đấu vươn lên.

            - Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ, góp ý xây dựng đặc biệt là khâu đổi mới phương pháp dạy học và BDHSG, phụ đạo HS yếu. Kịp thời phát hiện những sai sót trong việc thực hiện dạy học đồng thời đưa ra biện pháp để sửa sai.

            - Phân loại giáo viên để có kế hoạch kiểm tra. Góp ý xây dựng sửa sai uốn nắn kịp thời đôí với giáo viên còn hạn chế. Đối với giáo viên dạy theo phương pháp áp đặt không đổi mới sẽ được dự giờ góp ý xây dựng nhiều lần . Nếu không thay đổi phương pháp, cách dạy thì sẽ được xử lý một cách nghiêm túc . Nếu vi phạm nhiều lần sẽ kiến nghị với lãnh đạo cấp trên có thể chuyển công việc khác .

            d- Chỉ đạo tham gia tốt cuộc hội thảo cấp cụm, huyện để giáo viên học hỏi đúc rút kinh nghiệm. Bám sát kế hoạch  của Phòng GD&ĐT. Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn cùng giáo viên dạy phải nghiên cứu  ký bài dạy cả về nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học để đưa ra phương án hay nhất.

            đ-Tổ chức tốt Hội thi giáo viên giỏi cấp trường: Chú trọng về đổi mới phương pháp dạy học; phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu 

            - Ngay đầu năm học phó hiệu trưởng có kế hoạch chỉ đạo cho các tổ chuyên môn thảo luận nghiêm túc về đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm, bồi dưỡng ngay từ đầu năm học tránh hình thức sơ sài.

            - Việc đánh giá kết quả giờ dạy phải khách ,quan trung thực, tránh thiên vị và được công khai minh bạch nhằm để khích lệ ý thức vươn lên của giáo viên.

            e- Kết hợp với Công đoàn xây dựng và phát động phong trào thi đua trong nhà trường:

            - Lãnh đạo trường, tổ trưởng chuyên môn hai tổ kết hợp với công đoàn quan tâm, động viên và phát huy đội ngũ giáo viên khá, giỏi giúp đỡ giáo viên còn hạn chế để cùng  tiến bộ trong việc đổi mới phương pháp dạy học,  phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu 

            - Công đoàn là nơi xây dựng khối đoàn kết trong tập thể giáo viên và là người đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn. Đồng thời tham mưu với nhà trường để có chế độ khen thưởng đúng mức nhằm khích lệ giáo viên tự nâng cao trình độ.

                Trên đây là kế hoạch chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học năm học 2011 -2012. Yêu cầu các tổ chuyên môn và toàn thể giáo viên tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các bộ phận cá nhân nào thấy có những nội dung và biện pháp chưa phù hợp đề nghị phản ánh bổ sung kịp thời để có biện pháp chấn chỉnh, thống  nhất để thực hiện thắng lợi việc đổi mới phương pháp dạy học./.

                                                                                   

Nơi nhận:                                                                   PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

-Đ/c Hiệu trưởng;

-Tổ trưởng CM;

-Lưu: VT.

 

                                                                                                  Phạm Văn Được

 

 

Ngày 22/11/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
Website Trường THCS Tân Dân

Trưởng ban Biên tập: Đinh Văn Vui - Hiệu trưởng
Địa chỉ: xã Tân Dân - An Lão - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.872.390 - DĐ: 01692641997

Email: thcstandan@anlao.edu.vn - Website: thcstandan.anlao.edu.vn